Górale zagórzańscy, drewniana zabudowa

Gorce zamieszkuje kilka grup etnograficznych wyodrębniających się głównie gwarą, budownictwem, strojem i obrzędami. Gorczańskie wsie zamieszkują od strony południowej Górale Podhalańscy „Podhalanie” (od Obidowej po Dębno oraz w dolinie Ochotnicy), na południowym-wschodzie Górale Pienińscy (stoki Lubania aż po Tylmanową), w dolinie Kamienicy gorczańskiej Górale Kamieniccy (zwani też niekiedy Góralami Białymi), a na północy Gorców Zagórzanie (od Lubomierza po Olszówkę i Rabę Niżną). Mieszkańców Rabki i okolic niektórzy badacze określają jako Lud Rabczański. Obszar ten zamieszkiwany niegdyś przez Kliszczaków uległ w ostatnim wieku silnemu wpływowi Górali Podhalańskich (zwłaszcza w stroju). Przez teren Parku przebiega granica pomiędzy grupą Podhalan i Zagórzan.

Informacje

Zobacz na mapie
projekt serwisu zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agroturystycznych „Gazda” Niedźwiedź 130 / 34-735 Niedźwiedź / Polska tel. 18 331 70 02, wew. 31