Szlak spacerowy „Na Pieronkę"

Szlak po terenie wsi Konina rozpoczynający się i kończący się na osiedlu Lupy o długości ok. 4 km. Bardzo atrakcyjny pod względem widokowym (Gorce, Beskid Wyspowy), kulturowym i florystycznym (stanowiska mieczyka dachówkowatego). Otwarte przestrzenie sprzyjają obserwacjom faunistycznym.

Szlak spacerowy „Na Pieronkę” rozpoczyna się powyżej centrum wsi Konina, powyżej szkoły i kościoła. Konina była lokowana początkiem XV wieku i wraz z sąsiednimi miejscowościami wchodziła w skład dzierżawy królewskiej, potem klucza wielkoporębskiego. W XVIII i XIX wieku w czasie masowej eksploatacji gorczańskich lasów, w górnej części doliny, na polanie Potasznia znajdowała się dworska potażarnia (stąd też nazwa polany), produkująca z drewna bukowego potaż, niezbędny wówczas składnik do wyrobu szkła. Z drogi głównej wiodącej przez wieś szlak wiedzie przez potok Konina do dolnej części os. Grzędy, skąd dalej prosto w górę, wzdłuż jaru potoku (nowo utwardzony odcinek gminnej drogi). Po spotkaniu się z drogą wychodzącą z os. Lupy, już poza terenem zabudowanym prowadzi w kierunku wschodnim (na prawo) wspinając się na północne zbocza Pieronki (737 m). Wraz ze wzrostem wysokości otwierają się coraz rozleglejsze widoki, zarówno na północne części Gorców (Witów 723 m, Potaczkową 746 m) i Beskid Wyspowy (widoczny jest Luboń Wielki i Szczebel, Lubogoszcz, Ćwilin, Śnieżnica, bardziej na wschód – Ogorzała i Ostra, Jasień w dali Mogielica). W otoczeniu szlaku pola uprawne i łąki oraz pastwiska, na których można spotkać wypasane bydło i stadka owiec. Krajobraz urozmaicają płaty lasu i zadrzewień śródpolnych, które ciągną się wzdłuż cieków lub zajmują strome fragmenty stoków. Częste są również skupienia tarniny – okazale prezentujące się początkiem maja, w czasie kwitnienia. Po stromym podejściu szlak łagodnie trawersuje kulminację Pieronki (sam szczyt słabo zaznaczony pozostaje nieco na zachód od drogi) i wprowadza w mały skrawek sosnowego lasu. Posadzony on został początkiem lat pięćdziesiątych, podobnie jak i pod szczytem sąsiedniej Kobylicy (648 m) na miejscu ubogich ugorów, mało przydatnych do uprawy roli jak i wypasu. Po minięciu lasu, szlak ponownie wprowadza w otwartą przestrzeń pól. W tym miejscu otwiera się wspaniały widok na północne stoki Gorców. W pierwszym planie zalesiony grzbiet Kiełbaśnego – Gębowej, nieco w lewo rozległy masyw Kudłonia ze stromymi północnymi stokami. Bardziej na zachód, już poza doliną potoku Konina, grzbiet Turbaczyka opadającego przez Frączków Groń nad zabudowania Koniny. Droga sprowadza ku obniżeniu – przełęczy Wyrobki, na której ostro skręca w prawo trawersując południowo-zachodnie i zachodnie stoki Pieronki. Poniżej drogi, w dolinie, znajdują się osiedla Gęby, niżej – Cieśle. Ze szlaku otwierają się wspaniałe widoki na Koninę, zachodnie części Gorców i sąsiednie pasma górskie z Babią Górą w dali. Szlak stopniowo schodzi w dolinę, wprowadzając w gęstą zabudowę os. Grzędy. Na osiedlu zachowały się jeszcze pojedyncze drewniane domy z zabudową gospodarczą. Po kilkuset metrach dochodzi się do miejsca wyjścia. Na spacer połączony z obserwacjami, wykonywaniem zdjęć zaplanować należy ok. 2-2,5 godz.

Informacje

Zobacz na mapie
projekt serwisu zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agroturystycznych „Gazda” Niedźwiedź 130 / 34-735 Niedźwiedź / Polska tel. 18 331 70 02, wew. 31