Szlak spacerowy „Na Witów"

Szlak rozpoczynający się na rynku w Niedźwiedziu i wyprowadzający przez osiedle Stramy na wzniesienie Witów. Szlak o długości ok. 3 km prowadzący drogą gminną pod szczyt wzniesienia jest bardzo atrakcyjny pod względem widokowym. Szerokie panoramy na Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Średni w połączeniu z historycznym układem pół stanowić będzie atrakcje terenu. Otwarte przestrzenie sprzyjają obserwacjom faunistycznym (polujące ptaki drapieżne, lisy, sarny).

Szlak spacerowy „Na Witów” rozpoczyna się w centrum miejscowości Niedźwiedź, skąd prowadzi drogą w kierunku wsi Konina. Wieś Niedźwiedź lokowano w końcu XIV wieku. Wchodziła wówczas w skład dzierżawy królewskiej zarządzanej przez Ratołdów, Pieniążków i Lubomirskich. W roku 1607 wraz z całym kluczem porębskim stała się własnością prywatną Sebastiana Lubomirskiego. Pierwszy kościół wzniesiono w 1593 roku, w dwanaście lat później erygowano parafię. W latach 1696-1699 wzniesiono nowy, drewniany kościół który należał do cennych zabytków w Małopolsce. Niestety – w roku 1992 spłonął. Pozostałością po nim jest murowana kaplica, dobudowana w XIX wieku oraz okalający ją mur, obok którego prowadzi szlak.. Na skwerze, w centrum miejscowości znajduje się pomnik Władysława Orkana, poety i pisarza urodzonego w Porębie Wielkiej. Szlak po przekroczeniu potoku Porębianka skręca ostro w lewo (za drogą główną), omijając odsłonięcie skał przy gospodarstwie agroturystycznym - barze „Pod Skałką”. Warstwy skalne to łupki i cienkoławicowe piaskowce tzw. strefy przedmagurskiej wchodzącej w skład okna tektonicznego Mszany Dolnej i Niedźwiedzia. Po ok. 300 m  opuszcza główną drogę i skręca w lewo przez most na potoku Konina. Za mostem ponownie skręca w lewo na trawers jednego z grzbietów opadających z masywu Witowa, a następnie serpentynami pnie się coraz wyżej, ku osiedlu Stramy. Po pokonaniu kilku zakrętów dochodzi do stylowej kapliczki upamiętniającej pielgrzymkę do Polski Papieża Jana Pawła II w 1995 roku. Jej fundatorem jest ks. Marek Wójcik z Niedźwiedzia. W kapliczce znajduje się figura Matki Boskiej Fatimskiej. Co roku, w miesiącu maju, gromadzą się przy niej wierni na uroczystym nabożeństwie majowym. Dalej szlak wiedzie przez osiedle Stramy, na którym zachowały się już resztki dawnej zabudowy, głównie budynki gospodarcze. Po minięciu ostatnich zabudowań droga przechodzi w gruntową i wprowadza w otwartą przestrzeń pól. Podzielone na małe fragmenty, tworzą bogatą mozaikę na którą składają się uprawy rolne, łąki a w bardziej niedostępnych miejscach – pastwiska. Większe działki podzielone są wyraźnymi miedzami, często porośniętymi krzewami tarniny, dzikiej róży, derenia. Jest to jeden z terenów w naszej gminie gdzie spotkać można uprawy zbóż, okopowych, bogate łąki. Wraz z wysokością otwierają się coraz rozleglejsze panoramy na Gorce (w kierunku południowym) i Beskid Wyspowy (w kierunku wschodnim). Zmianie ulega też krajobraz rolniczy, w którym zaczynają mieć znaczny udział płaty lasów, rozciągające się wzdłuż potoków, zajmujące strome zbocza mało przydatne i trudne dla uprawy roli. W ostatnich latach pojawiło się też sporo „poletek” ze skupieniami wierzby iwy i brzozy. Są to miejsca, gdzie kilka lat temu zaprzestano uprawy roli i pozostawiono je odłogiem. Ta sytuacja sprzyja procesom sukcesji, które postępują bardzo dynamicznie. Powoli szlak wyprowadza na rozległy grzbiet masywu Witowa i sam szczyt wznoszący się na 723 m n.p.m. Od kulminacji odbiega w kierunku północno-zachodnim, ku Mszanie Dolnej, rozczłonkowany grzbiet w którym wyróżnia się Spyrkowa (711 m). Jest to znane miejsce dla miłośników spadolotniarstwa z uwagi na dobre warunki aerodynamiczne. Jej stoki stromo opadają na zachód do doliny Porębianki nad osiedla wsi Podobin, na wschód w kierunku wsi Mszana Górna. W kierunku południowym z kulminacji Witowa ciągnie się nieco niższy, lecz szeroki grzbiet ku centrum Gorców, w stronę widocznego masywu Kudłonia. Z kulminacji rozciąga się wspaniała panorama na Gorce, Pasmo Babiogórskie, Beskid Wyspowy, obejmująca 360 stopni. W tym miejscu kończy się szlak spacerowy, a powrót do centrum Niedźwiedzia możliwy jest tą samą drogą. Na spacer połączony z obserwacjami, wykonywaniem zdjęć zaplanować należy ok. 2-3 godz.

Informacje

Zobacz na mapie
projekt serwisu zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agroturystycznych „Gazda” Niedźwiedź 130 / 34-735 Niedźwiedź / Polska tel. 18 331 70 02, wew. 31